مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22551 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

چگونه از فكر كردن به نامحرم و خيالبافي رهايي پيدا كنيم؟
كنترل ذهن و خطورات گناه آلود، يكي از مراتب مشكل خودسازي است. اما ذهن واردات خويش را از چشم و گوش مي گيرد. بنابراين اين صادرات و واردات، بايد كنترل شود. پس بهترين راه اين است كه آنچه را به ذهن منتقل مي كنيم، از فيلتر عبور دهيم. اگر مي بينيد گفته اند چشم را از نامحرم و گوش را از شنيدن مطالب نامناسب حفظ كنيم، براي اين است كه بعداً ذهن از اين مناظر عكس برداري كرده و با آن مأنوس مي شود. اگر ظرف ذهن را از مطالب سازنده، عبرت انگيز و صحنه هايي كه آيات و نشانه هايي كه در رابطه با مبدأ و معاد دارد، انباشته كنيم، ديگر ذهن پريشان و مشغول نمي شود. تلاوت قرآن و تدبر در آيات آن و نيز انديشه در روايات و احاديث معتبر در اين زمينه راهگشا است؛ مثلاً حضرت مسيح(ع) فرمودند: اگر موسي(ع) از زنا نهي نمود، من از انديشه درباره زنا نهي مي كنم، زيرا انديشه سوء همانند آن است كه در اتاقي مزين و پاك، آتشي دودآلود برافروزند كه آتش نزند اما همه جا را سياه مي كند... گرچه فكر بد، مجازات و عقوبتي ثابت ندارد؛ اما محاسبه دارد؛ چنان كه در قرآن آمده است: {A{/Bأَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اَللَّهُ {w15-19w}{I2:284I}/}...A}، {V(بقره، آيه 284)V}. شايد سرّ تدبّر و تفكر بزرگان در حقايق، عبرت ها و... جايگزين عمل بوده است؛ زيرا كه روح و ذهن آدمي ظرفي است كه اگر با مثبت ها پر نشود، منفي ها را جذب مي كند. آخرين چاره دعا و تضرع است. عبارت ها و معاني شگفت انگيزي در ادعيه هست كه در رهايي از وسوسه هاي شيطان و ظواهر فريبنده دنيا از خداوند كمك خواسته مي شود: {Hاللهم اجعلنا من الذين ترسخت اشعارُ الشوق في حدائق صدورهم H}{M؛ خدايا! مرا از كساني قرار ده كه درختهاي شوق تو در باغ هاي سينه شان ريشه دوانده است M}، {V(مناجات العارفين)V}. اگر خداوند ياري كند، اين سينه ها خيالات شيطاني را بيرون مي ريزد و قضاي ذهن معطر مي شود.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.