مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22552 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

براي درمان و دوري از عادت استمنا چه بايد كرد؟
ترديدي نيست كه نياز جنسي از نيازهاي ضروري جوانان است كه بايد با ازدواج به ارضاي آن مبادرت ورزيد. قبل از ازدواج فشار اين غريزه ممكن است آدمي را به گناه وادار سازد. چنان چه شخص با هر عملي به ارضاي خود بپردازد، استمنا محسوب مي شود و حرام است. برادر عزيز! پيش از آنكه بگوييم از چه راهي برويد لازم است يادآور شويم كه بسيار سريع و جدي و قاطع بايد دست به كار شويد وگرنه هر روز تأخير خسارتي سنگين در پي دارد. {Sبا تبر بردار و مردانه بزن # تو علي وار اين در خيبر بكن S} قدري به موعظه خويش بپردازيد و برخود بانگ زنيد: اي بيچاره! تا كي گرفتار هواي نفس باشي و سرمايه گران قدر عمر تباه سازي و به معصيت رب الارباب پردازي؟ چرا براي لحظه اي لذت خيالي خود را گرفتار دوزخ ابدي سازي. اگر لحظه اي ديگر ملك الموت بر بالينت آيد و جان به حلقومت رساند با چه وضعي وارد عالم برزخ خواهي شد؟ نه!نه! هرگز! بايد كه عزمي قاطع و اراده اي استوار نمايم و با استمداد از خداي رئوف و مهربان - كه با اين همه معصيت باز هم مرا مشمول الطاف خود ساخته و نعمات خود را از من دريغ نداشته - پيمان بندم كه سر به بندگي اش بسپارم و زنجير شيطان نفس بگسلم. اين بار چنان ابليس لعين را از خود مأيوس سازم كه ديگر در من وسوسه نكند و از من روي برتابد. اكنون به برنامه اي كه جهت مصون ماندن از وسوسه هاي شيطاني در اين مرحله تقديم مي گردد با جديت كامل و بدون تخلف براي چهل روز عمل نماييد. پس از اتمام اين دوره نتيجه را گزارش نماييد. مجدداً متذكر مي شود در اجراي برنامه كاملا سختگير و دقيق باشيد. مبادا شيطان ذره اي شما را از انجام يكي از آنها باز دارد و راه سعادت را با اندكي كسالت و كاهلي بر شما ببندد. 1- هر هفته روزهاي پنجشنبه روزه بگيريد، 2- همه روزه صبح نيم ساعت ورزش كنيد، 3- از تنهايي همواره دوري كنيد، 4- نمازهايتان را با حضور قلب بخوانيد. بويژه {/B«مالِكِ يَوْمِ اَلدِّينِ»{w1-3w}{I1:4I}/} را سه بار تكرار كنيد و كاملا به معناي آن توجه نموده و قيامت را به ذهن خود آوريد. حتي الامكان سعي كنيد به ياد آن گريه كنيد، 5- هر روز ده صفحه از كتاب معاد شهيد دستغيب را مطالعه كنيد، 6- روزي صد مرتبه با توجه «استغفرالله ربي واتوب اليه» بگوييد. ده مرتبه آن راحتما بعد از نماز صبح سر بر سجده گزارده و با گريه و انابه بگوييد، 7- خواب خود را كم كنيد، 8- به صله رحم و ارتباطات اجتماعي بيشتر بپردازيد. 9- در انتخاب دوستان بسيار دقت كنيد. 10- از ديدن صحنه هاي وسوسه انگيز به شدت پرهيز نماييد. 11- اوقات فراغت خود را با ورزش، مطالعه كتب مفيد، پياده روي بگذرانيد. 12- از پوشيدن لباس هاي تنگ خودداري نماييد. 13- حتي الامكان دماي محل خواب را در حد پايين نگاه داريد. 14- در مورد ازدواج سخت گيري نكنيد و با توكل بر خداوند براي آن اقدام كنيد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.