مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22556 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:8

انسان چگونه عاقبت به خير مي شود؟
عاقبت به خيري همان تامين سعادت آخرت است. پس هر كاري كه انسان خالصانه براي سعادت آخرت انجام دهد تامين كننده آن است. هر اندازه انسان در برابر پروردگار خاضع تر باشد محبوب تر است اما درك اين كه واقعا به چنين موفقيت ارزشمندي نائل شده يا نه چندان آسان نيست و بلكه مصلحت انسان نيز نمي باشد. زيرا موجب غرور و عدم التجاي بيشتر در درگاه خدا و مانع كسب فيوضات بيشتر است. پس آدمي همواره بايد خود را در حالت خوف و رجا نگهدارد و پيوسته در پي كسب هر چه بيشتر رضاي حق تعالي برآيد و از خودش در اين راه مدد جسته و به اهل بيت(ع) نيز متوسل شود. افزون بر اينها، اگر انسان خدا را در زندگي خود حاضر و ناظر ببيند، در زندگي به مرحله اي برسد كه هميشه خدا را در زندگي احساس بكنيد. در چنين صورتي به اين امر واقف خواهد شد كه رمز زيستن جز رنگ الهي بخشيدن به زندگي چيز ديگري نيست. بديهي است كسي كه از خود غافل نشود از خداي خود هم غافل نخواهد شد. چنين شخصي در زندگي با دقت بوده و رضايت الهي و عاقبت به خيري را در عمل كردن به شريعت آسماني خواهد ديد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.