مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22557 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:7

خوابيده قرآن خواندن چه حكمي دارد؟
احترام قرآن لازم است و در آداب قرآن گفته اند با طهارت و رو به قبله و با ادب و با آرامش و تفكر در معاني آن قرائت شود. البته در موقع خواب خواندن قرآن از حفظ در حال خوابيده اشكال ندارد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.