مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22558 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

چگونه مي توان ايمان را تقويت كرد و در آن استوار بود؟
تقويت ايمان و اعتقاد قلبي و عشق الهي برآيند تقوا و پرهيزگاري است. هم چنان كه در بهاران نهال ناخشكيده شكوفه مي زند تقواي الهي، انجام واجبات، ترك محرمات و تهذيب نفس نيز بوستان دل را خرم و سرسبز نگه مي دارد و جوانه عشق الهي را در آن شكوفا مي سازد. بنابراين در گام اول بايد بر انجام واجبات و ترك گناهان استواري نمود و در گام دوم به پالودن نفس از رذايل و آراستن به فضايل پرداخت و حب دنيا و تعلقات دنيوي را از ژرفاي ضمير بيرون راند آن گاه دل كانون عشق خدا مي شود و با اخراج شيطان نفسانيت و دنيا پرستي كه خانه دل را غصب نموده صاحب خانه در آن لانه مي گزيند. براي تقويت ايمان، عمل به سفارش هاي زير را توصيه مي كنيم: 1- از غذاي حرام پرهيز كنيد، 2- گناهان را به طور كلي ترك نماييد، 3- واجبات مخصوصاً نمازها را در اول وقت بخوانيد، 4- تا آن جا كه مي توانيد نمازهاي مستحبي مخصوصاً نماز شب را ترك نكنيد، و... . ان شاءاللَّه كه به مرور زمان دل شما نوراني و ايمانتان محكم خواهد شد و مورد رحمت و محبت خاص خداوند قرار خواهيد گرفت.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.