-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2257 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:6

دبير هستم و دختر يك سالهاي دارم. هميشه به فكر روزي هستم كه فرزندم از من دلايل منطقي براي اعتقاداتم بخواهد. از شما تقاضا ميكنم يك سير مطالعاتي به من بدهيد تا بتوانم معلموماتم را افزايش دهم .

از اعتماد شما تشكر ميكنيم. در انديشة فرداي فرزند بودن، نشان لياقت و شايستگي شما است. مادر علاوه بر نقش مادري و پرستاري، عامل نفوذ و تغيير و تحول در فرزنداست و نقش تعيين كنندهاي در سرنوشت وي دارد. از دامن چنين مادراني است كه گرهرهاي گرانسنگ انسانيت تبلور مييابد و زينت بخش تازك هستي ميگردد. استناد برخي روايات فرزنداني هستند كه چون ستارگان پرنور، نه تنها زمين را منور ميسازند، بلكه آسمانيان و فرشتگان نيز از نور وجودشان بهرهمند ميگردند .

ارائه فهرستي براي سير مطالعاتي نياز به اطلاعات بيشتري از مخاطب دارد تا به تناسب شناسنامة علمي و فكري و روحي و سني و شغلي، كتب و موضوعاتي پيشنهاد شود كه در عين حفظ مراتب منطقي، ملال آور نباشد.

در شرايط عادي و وضعيت عمومي هر فردي مخصوصاً والدين، معلمان و مربيان بايد در چهار عنوان: تربيتي، عقيدتي، تاريخي و اجتماعي، اطلاعات كافي و متناسب با مسئوليتهاي خود داشته باشند تا بتوانند در ايفاي وظيفه، موفقيت لازم را تحصيل نمايند.

جهت ارزيابي موقعيت جنابعالي چند كتاب زير را معرفي ميكنيم. پس از تهيه و مطالعة آنها، سئوالات زير را پاسخ دهيد، و پرسشهاي جديد (پس از مطالعه) را طرح نماييد.

1ـ آخرين مدرك تحصيلي ـ و رشته و گرايش، سال اخذ مدرك و سوابق شغلي .

2ـ چه كتابي را و در كدام مقطع و دورة تحصيلي تدريس ميكنيد.

3ـ كدام يك از كتابهاي معرفي شده ذيل را مطالعه كردهايد و كدام يك از آنها را براي خود، و بچهها مفيد ميدانيد. به ترتيب اولويت ذكر كنيد.

عناوين كتاب:

1ـ سازندگي و تربيت دختران، دكتر علي قائمي، انجمن اوليا و مربيان.

2ـ آفتاب انديشه، ج 1، خدا، پرسشها و پاسخهاي ديني، حسين سوزنچي، وزارت آموزش و پرورش ـ دفتر انتسارات كمك آموزشي .

3ـ گامي در مسير تربيت اسلامي، دكتر رجبعلي مظلومي، نشر آفاق.

4ـ آيين تربيت، آيت الله اميني .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.