-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2259 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:6

در مورد ابجد صغير و فال گرفتن با آن توسط برجهاي دوازده گانه توضيح بدهيد آيا اين گونه فالها حقيقت دارد؟ اگر ممكن است فهرست الفبايي به همراه اعداد مربوط را قيد نماييد.

مردم فنيقيه از مجموع حروف آ هشت صورت به نامهاي: ابجد، هوز، حطي، كلمن، سعفص، قرشت، ثخذ و ضطغ درست كردند كه به آنها حساب جمل ميگفتند و به اين صورت كه از الف تا طاء به ترتيب يك تا نه و از يا تا صاد به ترتيب نمايندة 10 تا 9 و از قاف تا غين نمايندة 100 تا 1000 باشد و از آنها در محاسبات خود استفاده ميكردند.[8] حساب أبجد صرفاً يك نوع قرار داد منطقهاي مربوط به مردم قنيقيه بوده كه به جاهاي ديگر سرايت كرده و هيچ گونه وجه و اثر عقلي و شرعي ندارد .

برجهاي دوازده گانه عبارتنداز: حمل، ثور، جوزا، سرطان، أسد، سنبله، ميزان، عقرب، قوس، جدي، دلو و حدت. سه برج اول را برجهاي ربيعي يا بهاري گويند و سه برج بعدي را برجهاي تابستاني (صيفيه) خوانند و سه برج بعدي را خريفي يا پاييزي گويند. سه برج آخري را برجهاي شتوي يا زمستاني نامند. بنابراين يك سال از دوازده برج تشكيل شده كه به چهار فصل تقسيم ميشوند.[9] اين تقسيم قراردادي است كه براي تمامي نقاط كردة زمين صدق نميكند و در مناطق ما به طور تقريبي صحيح است، مثلاً گاهي زمستان از سه ماه كمتر يا بيشتر ميشود يا تابستان از سه ماه بيشتر يا كمتر ميشود. گاهي درختان زودتر سبز ميشوند و گاهي ديرتر.

فال گرفتن يا حروف ابجد دليل و وجه عقلايي ندارد

[8] دهخدا، لغت نامه، كلمة ابجد.

[9] همان، كلمة برج.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.