مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22608 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

براي كنترل چشم در اجتماع چه راهكاري را پيشنهاد مي كنيد؟ و آثار چشم چراني چيست؟
اما در باب كنترل چشم: اگر نگاه شما به صورت خيره و عمدي نيست و در اثر برخوردهاي اجتماعي ايجاد مي شود به آن حساس نباشيد. اما اگر به صورتي درآمده كه گناه تلقي مي شود براي درمان آن بايد مراحلي را طي كنيد. در مرحله اول به برنامه زير به دقت عمل كنيد و در عدم تخلف از آن كاملا سختگير باشيد: 1- هر روز صبح بعد از نماز با خداي خود شرط كنيد كه هرگز نگاه عمدي به نامحرم نكنيد و هم از او در اين مسير استعانت جوييد. 2- در طول روز كاملا مراقب خود باشيد و هرگاه نفس شما را وسوسه كرد بلافاصله با آن برخورد نموده و جلوي تخلفش را بگيريد. 3- شب بعد از نماز چند دقيقه كنش هاي روزانه خود را محاسبه كنيد و در جدولي موارد تخلف يا اطاعت خود را يادداشت نماييد. 4- نسبت به موارد عدم تخلف خداي را سپاس گزاريد و در موارد تخلف استغفار و خود را تنبيه و سرزنش كنيد و تصميم جدي تري براي مجاهده با نفس درروز بعد بگيريد. اين برنامه راتا مدتي ادامه داده و نتيجه را براي ما گزارش نماييد. 5- نمازهاي خود را كاملا با توجه و حضور قلب و دقت كامل بخوانيد. زيرا نماز بزرگ ترين عامل بازدارنده از كژي هاست وميزان قبولي نماز هر كس متناسب با قوت بازدارندگي آن از فحشاست. بنابراين هر قدر نماز بهتر باشد ديگر اعمال نيز بهتر خواهند بود و هر اندازه نماز از حقيقت اصلي اش دور گردد ديگر كنش ها نيز به ناهنجاري خواهند گراييد. در خاتمه توجه به يك نكته بسيار ضروري است و مي ت واند انسان را جهت كنترل چشم خويش و بازداري آن از نگاه به نامحرم بلكه حتي از فكر اين گناه باز دارد وآن اين كه آدمي فكر كند و دريابد كه از نگاه به نامحرم بلكه حتي از فكر اين گناه بازدارد و آن اين كه آدمي فكر كند و دريابد كه از نگاه به نامحرم چه سود و زياني نصيبش مي گردد و آيا سود آن بيشتر است يا زيان آن؟ سود آن لذت غريزي و شهواني نفس است كه البته زودگذر و كوتاه زمان است. ضرر آن چند چيز است كه برخي از آنها عبارتند از قساوت دل، زوال شوق عبادت در روح انسان، ضعيف شدن اراده و از همه مهمتر كه مورد نظر ما نيز مي باشد مشغول شدن فكر و ذهن و دل انسان بدون رسيدن به هيچ نتيجه مطلوب است. بسياري از اضطراب ها و غم و غصه ها و تشويش خاطر جوانان در اثر عشق هاي مجازي به وجود آمده و نقطه آغازين آن عشق ها نيز نگاه هاي خارج از محدوده مجاز شرعي مي باشد. حال آيا درك آن لذت زودگذر ارزش مبتلا شدن به اين مشكلات را دارد؟

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.