مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22609 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

آيا با توجه به توحيد افعالي بايد هر عملي كه از انسان سر مي زند، خير بدانيم؟
خير و شر دانستن هر عملي ملاك خاص خود را دارد. خير و شر شرعي ملاك شرعي دارد و خير و شر اخلاقي ملاك اخلاقي دارد مقوله ي خير و شر بايد با ملاك خود سنجيده شود ولي توحيد افعالي حال مخصوصي است كه براي اهلش دست مي دهد به گونه اي كه تمامي افعال را مسخر يد الهي مي بيند و براي تمامي افعال يك فاعل حقيقي بينش نمي يابد و اين ربطي به آن ندارد كه پس هر عملي خير باشد اگر زمام دار همه امور و اذن دهنده ي تمامي افعال يك فاعل حقيقي به نام ذات اقدس الهي مي باشد معنايش آن نيست كه هر عملي خير دانسته شود عمل افراد شرور، فاسق و سرتا پا آلوده ي به گناه را چگونه خير بدانيم؟ گرچه اعمال او هم از سيطره ي الهي و قدرت خدايي بيرون نيست. به عبارتي ديگر توحيد افعالي حقيقتي است انكارناپذير ولي خير و شر بودن عمل هم داراي ملاكي است كه بايد با آن سنجيده شود. بايد اين دو را از هم تفكيك كرد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.