مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22611 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

گاهي احساس مي كنم از تمام مسائل عقيدتي و اخلاقي، به خوبي آگاهم اما عاجزاز عمل به آنها هستم علت چيست؟
شما بايد اراده ي خود را تقويت كنيد از اين رو نامه ي زير را عمل نماييد: درباره فكر و ذكر، مناسب است به جواب زير رجوع كنيد: ورد آن است كه بر زبان جاري شود كه اگر توجه به معناي آن نباشد به آن ورد قالبي گويند ولي اگر علاوه بر اين كه بر زبان جاري مي شود توجه به معناي آن هم بشود به آن ورد نفسي گويند. ذكر عبارت است از توجه به معنا؛ زيرا ذكر در لغت به معناي ياد بودن و ياد كردن است و اگر گاهي به ورد ذكر هم اطلاق مي شود از اين باب است كه ورد سبب يادآوري مي شود يعني ورد سبب ذكر مي شود از اين جهت لفظ ذكر را بر سبب خود يعني ورد اطلاق و استعمال مي كنند. نتيجه اين مي شود كه گاهي ورد با ذكر هر دو جمع مي شوند و آن جايي است كه سالك وردي را بگويد و به معناي آن را نيز همزمان بياد آورد واز قلب بگذراند. اما فكر عبارت است از انديشيدني كه انسان را به سمت و سوي حضرت حق تعالي و عالم معنا بكشاند. شيخ محمود شبستري در گلشن راز مي گويد: تفكر رفتن از باطل سوي حق. البته اين فكر در ابتدا، اواسط و انتهاي سلوك فرق مي كند. تذكر بسيار مهم اين است كه هيچ كدام از ورد، ذكر و فكر سلوكي بدون اذن استادِ متشرعِ متدينِ راه يافتهِ جگرگداخته، جايز نيست زيرا ظلمات است. ترس از خطر گمراهي مگر آن ورد، ذكر و فكري كه به طور عمومي و كلي در شرع انور تجويز شده است در اين باب رجوع شود به كتاب ترجمه المراقبات: اثر عارف باللَّه آقا ميرزا جواد آقاي ملكي تبريزي و هر اندازه كه نشاط داريد به ادعيه و اعمال آن عمل كنيد و فشار و تحميلي بر نفس نباشد و همين نشاط داشتن در خواندن ادعيه از سفارش هاي عارف معاصر حضرت آيت اللَّه بهجت بود.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.