مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22615 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

آيا رفتار مشترك داشتن در مقابل دوست و دشمن و عدم طرد ديگران نفاق محسوب مي شود؟
رفتار مؤدبانه و خوش اخلاقي با ديگران نه تنها نشانه نفاق نيست بلكه يكي از توصيه هاي اخلاقي و دستورات اولياء الهي است. و اگر بخاطر مفسده اي بزرگ تر، نمي خواهيد يا نمي توانيد در مقابل بعضي لغزش ها ايستادگي كنيد از كنار آن به آرامي مي گذريد اين نيز نفاق نيست. در واقع براي جلوگيري از افتادن در مشكلاتي كه ضررش بيش از بدست آوردن مصلحتي اندك است، به عملي اقدام نمي كنيد و مهم را فداي اهم كرده ايد و در انتخاب دو شرّ يكي را كه ضررش كمتر است گزينش مي كنيد. اما اگر بخاطر عدم اعتماد به نفس و نداشتن جرأت، توان مقابله و يا جلوگيري از بعضي لغزشها و انحرافات اخلاقي متداول در سطح جامعه و محيط دانشگاه ها نداريد و سعي مي كنيد به كسي جواب رد ندهيد و از خود طرد نكنيد، بهتر آن است با تقويت اعتماد به نفس آنجا كه وظيفه اخلاقي و اجتماعي تان ايجاب مي كند دخالت كرده و نقطه نظرات خويش را به طور منطقي و با زبان ملايم و متناسب با مخاطب، منعكس كنيد. طبيعي است ابتدا بايد از چگونگي و نحوه ارتباط صحيح با ديگران اطلاع كافي داشته باشيد. علاوه بر اين راه واكنش نشان دادن به اعمال ديگران منحصر به پرخاشگري و يا ايجاد سروصدا و به راه انداختن دعوا نيست. چه بسا يك برخورد ملايم و منطقي ولي قاطعانه مي تواند جلو خلاف و انحراف را بگيرد و هم به شما جرأت واكنش نشان دادن مي دهد. به منظور تقويت اعتماد به نفس مي توانيد از راهكارهاي عملي اي كه در مجله پرسمان پيش شماره هفتم، صفحه 17 بيان شده استفاده كنيد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.