مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22617 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:15

عوامل رشد نفاق و ريا و راههاي درمان آن چيست و چگونه مي توان حق را ازناحق تشخيص داد؟
براي پاسخ به اين سؤال ابتدا به حقيقت ريا اشاره مي كنيم: ريا گرفته شده از رويت است و تعريف آن عبارت است از: طلب منزلت و مقام در قلب هاي مردم به وسيله عبادات و طاعات خداوند متعال. اين گونه ريا حرام است و سبب باطل شدن عبادت مي شود. شخص رياكار نزد مردم چنين نشان مي دهد كه مخلص و مطيع واقعي خداوند است در صورتي كه در حقيقت چنين نيست و بايد توجه داشت: اولا تحقق ريا مشروط به قصد رياست و ثانيا وابسته به داشتن غرضي از اغراض دنيوي نظير كسب محبوبيت، ثروت و رياست مي باشد. حق و شناخت آن: در فرهنگ معين حق به راستي، درستي و حقيقت مقابل باطل تعريف شده است. «راغب اصفهاني»، (مفردات، ص 124) حق را به معناي مطابقت و موافقت دانسته و موارد كاربرد آن را چهارگونه معرفي ميكند: 1- آفريننده شي ء به مقتضاي حكمت (خالق حكيم)، 2- آفريده به مقتضاي حكمت (مخلوق حكيمانه)، 3- اعتقاد به چيزي مطابق حقيقت آن شي ء (اعتقاد حق)، 4- رفتار و گفتار آن گونه كه واجب است. {Tالف) مبنا و معيار حق: T} 1- مي دانيم كه خداوند حق است: {A{/Bذلِكَ بِأَنَّ اَللَّهَ هُوَ اَلْحَقُ {w1-5w}{I22:6I}*/}A}، {V(حج، آيه 6) V}و {A{/Bفَذلِكُمُ اَللَّهُ رَبُّكُمُ اَلْحَقُ {w1-4w}{I10:32I}/}A}، {V(يونس، آيه 32)V} و {A{/Bاَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ {w1-3w}{I2:147I}*/}A}، {V(بقره، آيه 147)V}. 2- پيامبر(ص) حق است: {A{/Bيا أَيُّهَا اَلنَّاسُ قَدْ جاءَكُمُ اَلرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ {w1-9w}{I4:170I}/}A}، {V(نساء، آيه 170)V}. 3- كلام خدا حق است: {A{/Bنَزَّلَ اَلْكِتابَ بِالْحَقِ {w4-6w}{I2:176I}*/}A}، {V(بقره، آيه 176)V}. 4- امامان نيز حق اند: به اين دليل كه قرآن مي فرمايد: {A{/Bما آتاكُمُ اَلرَّسُولُ فَخُذُوهُ {w30-33w}{I59:7I}/}A} و پيامبر(ص) نيز در حديث ثقلين فرمود: {Hاني تارك فيكم الثقلين كتاب اللَّه و عترتي اهل بيتي لن تضلوا ان تمسكتم بهما ابدا و انما لن يفتر قاضي يروا علي الحوض H} و نيز فرمود: {Hان مثل اهل بيتي كمثل سفينة نوح من ركبها نجي و من تركها غرق H}. آن حضرت در جاي ديگر مي فرمايد: {Hعلي مع الحق والحق مع علي اللهم ادرالحق معه حيث دارH}، {V(سفينةالبحار، ج 1، ص 289)V}. {Tب ) راه هاي شناخت حق: T} براي تشخيص حق در هر زمان بايد ببينيم كه آيا اين مطلب مطابق رضاي خدا و كلام الهي و سنت پيامبر(ص) و گفتار امامان معصوم(ع) هست يا نه؟ بعضي موارد حق روشن است و با كمترين توجه انسان حق را تشخيص مي دهد. در مواردي كه تشخيص حق براي انسان دشوار است به استناد احاديث، لازم است كه به علماي شيعه مراجعه شود. در مراجعه به علما بايد به چند مطلب توجه داشت: 1- مراجعه به علما با مراجعه به كتاب و سنت متفاوت است. كتاب و عترت دو اصل بنيادين هستند و در مراجعه تلاش مي كنيم كه معنا و مفهوم كلام آنها را دريابيم اما علما مجرا و كانال ارتباط ما با كتاب و عترت هستند. شايد تعبير به «روات احاديثنا» و «من عرف احكامنا» و...، اشاره به همين معنا داشته باشد. 2- علمايي كه به آنان رجوع مي كنيم، بايد در رفتار و عمل و زندگي زاهد و خداترس و باتقوا و اهل اجتناب از دنيا باشند. به طور خلاصه علما واسطه اي هستند بين ما و امامان معصوم كه به شرط پاك بودن و منزّه بودن، ما را به حق مي رسانند. در ارتباط با اين واسطه گفتار و احكام آنان بايد مستند به روايات معصومين(ع) باشد و رفتار و عمل آنان نيز مطابق با موازين شرع و رفتار امامان معصوم باشد. بنابراين نياز به اجتهاد و دقت نظر علما داريم. براي آگاهي بيشتر ر.ك: اصل اجتهاد در اسلام، شهيد مطهري. در صورت تعارض بين احكام و فتاواي علماي شيعه، بايد نظر آن كه فقيه تر، عادل تر، پرهيزگارتر و راستگوتر است را ملاك قرار داد. در علاج و درمان ريا عالمان علم اخلاق به عواملي اشاره كرده اند: 1) ريشه ريا حب جاه و منزلت نزد مردم است و آن را بايد ريشه كن كرد. 2) بايد ضرر ريا را شناخت كه چگونه قلب را تيره كرده و توفيق اصلاح نفس را مي گيرد و اعمال نيك انسان را نابود ساخته و تبديل به آتش دوزخ مي نمايد. 3) طلب جاه و مقام نزد خلق اظهار نياز نزد نيازمندان است؛ چه آنان نيز همه محتاجاني در پيشگاه خدايند و منزلت نزد آنان اندك سودي ندارد. 4) توجه داشتن به نعمت هاي اخروي و مقامات معنوي. 5) عادت كردن به عبادت پنهاني. البته در ابتداي مبارزه سخت است ولي با مداومت و تمرين آسان خواهد شد. البته براي از بين بردن ريا لازم نيست انسان خود را در برابر مردم فردي گناهكار جلوه دهد. بلكه اين كار خود ناپسند و خلاف رضاي خداست. زيرا خداوند دوست دارد آبروي بنده موءمنش نزد مردم حفظ گردد و اگر لغزشي دارد نزد آنان رسوا نگردد. ولي بنده بايد رابطه خود را با پروردگار نيكو گرداند و در خفا از گناهان خويش توبه كند و عهد نمايد كه از معاصي دست خواهد كشيد و در اين كار هم از او مدد جويد. براي آگاهي بيشتر ر . ك : «عجب و ريا» سيد احمد مهري.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.