-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2265 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

علّت اصلي پيري كه در جسم به وجود ميآيد چيست؟ با رعايت چه اصلي و اتخاذ چه تدابيري ميتوان از پيري زودرس جلوگيري كرد؟

آن چه از روايات اسلامي به طور اجمال و از تحقيقات دانشمندان امروز با تفصيل بيشتري به دست ميآيد، آنست كه پيري قبل از وقت، دو منشأ دارد: افراط كاري و زياده روي هايي كه باعث فرسايش قواي جسماني است و به اجزاي اصلي بدن آسيب ميرساند. ديگري ناراحتيهاي دروني و نگرانيهاي روحي كه آرام و قرار را از آدمي سلب ميكند و نيروي مقاومت اعصاب و روان را در هم ميشكند.

كساني كه اصول بهداشت را مراعات نميكنند، بر اثر سوء تغذيه، اعتياد زيان بخش، مسكن غير بهداشتي، تنفس ناسالم، كار بيش از حدّ و خسته كننده، افراط در غريزة جنسي و گونه زياده، فرسوده ميشوند كه دچار پيري زودرس ميگردند و چراغ عمرشان قبل از موعد طبيعي خاموش ميگردد.

امام صادق(ع) فرمود: چهار چيز باعث پيري قبل از موعد ميشود: تغذيبه از گوشت هايي كه بر اثر اشعّة آفتاب خشك شده (گوشتهاي آلوده) مسكن گزيدن در جاهاي مرطوب، كارهاي سنگين روزانه مانند بالا رفتن از پله و نردبان، و آميزش با زنان كهنسال .[36]

امام موسي بن جعفر(ع) فرمود: كثره الهمّ تورث الهرم ؛ غصه فراوان باعث پيري ميشود .[37]

اميرالمؤمنين(ع) فرمود: كمتر خوردن مانع بسياري از بيماريهاي جسمي ميشود .[38]

باز فرمود: كسي كه در خوردن غذا پاكيزگي را مراعات ميكند غذا را به خوبي ميجَوَد با داشتن اشتها از طعام دست ميكشد و تخلية روده را به هنگام مناسب انجام ميدهد جز به مرض موت دچار بيماري ديگري نشود .[39]

باز فرمود: پرخوري و پرخوابي باعث فساد و تباهي مزاج و ماية جلب عوارض زيان بار ميشود .[40] پيامبر(ص) فرمود: كسي كه ميخواهد در اين جهان ناپايدار، باقي بماند و با عمر طبيعي زيست كند بايد هر روز صبح به قدر كافي غذا بخورد و كفشي كه پا را اذيت نكند بپوشد، لباس سبك بپوشد و عمل جنسي را تقليل دهد. [41]

يكي ديگر از علل پيري زودرس مسموميّتهاي مزمن است كه در اثر اعتياد به نوشابههاي الكلي در بدن ايجاد ميشود و اختلالات اساسي در مجموع بدن بوجود ميآورد.

ديگر از عوامل پيري زودرس خستگيهاي شديد و غير عادي است. خستگي بيماري زا و مرگ آور از كارهاي سنگين ناشي ميشود. افراد حريص كه بيش از حدّ به جمع ثروت علاقه دارند خويشتن را فرسوده و خسته ميكنند و زودتر شكسته و ناتوان ميشوند.

خستگي شديد مغز و اعصاب و تنشهاي خانوادگي و غصههاي فراوان باعث پيري زودرس و مرگ قبل از موعد ميشود لذا اميرالمؤمنين(ع) فرمود: اللّهم نصف الهرم ؛ اندوه و غصه نيمي از پيري است .[42]

[36] محمد تقي فلسفي، بزرگسال و جوان، ص 288، به نقل از بحار، ج 75، ص 320.

[37] همان، ص 283.

[38] همان، ص 298.

[39] همان، ص 298، به نقل از مكارم الاخلاق، ص 76.

[40] همان.

[41] همان، ص 300، به نقل از وسائل الشيعه، ابواب مقدمات نكاح، باب 107.

[42] همان، ص 313 به نقل از نهج البلاغه، كلمة 135.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.