مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22668 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

مي خواهم قدري بشاش، سرزنده و با روحيه باشم دستورات ديني را در اين زمينه چيست؟
شاط واقعي حالتي است كه آدمي را به آرامش روحي و سلامت رواني برساند، برخي از عوامل ايجاد نشاط روحي در جوانان عبارت است از: الف) ورزش، مخصوصاً ورزش هاي دسته جمعي كه داراي حالت مسابقه باشند. ب ) معاشرت و مصاحبت با دوستان پرنشاط و اميدوار و با استعداد. ج ) رابطه با خداوند توسط نماز، دعا و قرائت قرآن. د ) تفريح و سياحت مخصوصاً در باغ و صحرا (لازم به ذكر است جو بسياري از پارك ها و شهربازي ها به حدي مصنوعي و ساختگي است كه اثر عكس خواهد گذاشت). ه ) اشتغال به كارهاي هنري مانند نقاشي، خطاطي، خياطي، گلدوزي و... و ) مطالعه و كسب علم. ز ) ايجاد روحيه خوش بيني نسبت به مؤمنين و بندگان خدا و دوري از سوءظن. ح ) راضي به رضاي خداوند و تسليم قضا و قدر او بودن. ط ) ايجاد روحيه گذشت و مدارا. ي ) انتظار زياد از حد از ديگران نداشتن و كم توقع بودن. براي ايجاد روحيه اميد در خود، راه كارهاي زير مناسب است: 1. توجه به توانايي ها و نكات مثبتي كه در خودتان مي بينيد؛ مثلاً همين كه شما از نظر تحصيلي تا اين مرحله پيشرفت كرده ايد، بهترين دليل بر توانمندي شما است؛ و گر نه هرگز نمي توانستيد به دانشگاه راه پيدا كنيد؛ يا داشتن بدني سالم از جنبه هاي مثبت شما است و... 2. مبارزه با افكار منفي؛ معمولاً افرادي در زندگي مأيوس مي شوند كه دائماً نسبت به خود و محيط و شرايط زندگيشان، نگاهي منفي دارند ازاين رو براي تقويت روحيه اميد در خودتان افكار منفي را به ذهنتان راه ندهيد و اگر ذهن شما دچار اين افكار شد، با افكار مثبت با آن مقابله كنيد. يا اين كه خودتان را سرگرم كاري كنيد تا آن افكار منفي از بين برود. 3. هيچ گاه در مسائل مادي خود را با افراد متمكّن و ثروتمند مقايسه نكنيد، بلكه به زير دستتان و كساني كه شرايط زندگيشان از شما بدتر است، نگاه كنيد. 4. واقع بين باشيد و توقع بيش از حد از خودتان نداشته باشيد. 5. اهداف خود را در زندگي مشخص كرده، بر اساس آن، برنامه ريزي كنيد. 6. اگر گاهي با شكست مواجه شديد، به جاي اين كه زانوي غم در بغل بگيريد، سعي كنيد با يك بازنگري در آنچه انجام داده ايد علت شكست را شناسايي كنيد تا دوباره آن شكست تكرار نشود. در هر صورت شكست ها نيز مانند موفقيت ها، بخشي از زندگي است، و بايد هر دو را در كنار هم به عنوان واقعيت هاي زندگي پذيرفت و آنها را به عنوان تجارب سودمند و سكوي پرش براي دستيابي به اهداف بعدي، مورد استفاده قرار داد

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.