مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22670 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

با مطالعه آثار امام مي خواهم به دنبال عرفان حقيقي باشم چه كنم و چه كتابهايي در اين زمينه هست؟
ر اين مورد قرآن خواندن و انس با دعاها و خصوصا دعاي خمسه عشر كه در مفاتيح الجنان مرحوم شيخ عباس قمي آمده و نيز انس با دعاي كميل و مناجات شعبانيه و دوستي و انس با كساني كه اهل تقوا و پاكي مي باشند مي تواند مفيد و مؤثر باشد. براي رسيدن به عرفان بايد به دستورات الهي و انجام واجبات و ترك محرمات و گناهان عنايات ويژه اي داشت و توجه به عبادات و نماز در اول وقت بسيار تأثيرگذار مي باشد. مطالعه كتاب هاي زير توصيه مي گردد: - دعاي امام حسين(ع) در صحراي عرفات مرحوم علامه جعفري - شرح زندگاني بزرگان مثل نردبان آسمان (شرح زندگاين آيت الله بهأالديني) و كيمياي محبت (شرح زندگاني مرحوم شيخ رجبعلي خياط) و به طور كلي بزرگان اهل حق و مردان خدا - اسرار نماز شهيد ثاني - كتاب هاي شهيد دستغيب مثل: گناهان كبيره ايمان و معاد و... تذكر: بهترين كمك در اين مورد داشتن دوستاني با صفا و پاك و اهل دل است كه دايما انسان با ديدن آنها به ياد خدا بيفتد و شركت در مجالس اهل بيت و انس با مؤمنين و توسل به اولياي الهي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.