مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22676 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

دختري هستم كه تاكنون چندين بار دعاي باز شدن بخت گرفته ام كه اثري نديدم آيا اين دعاها تأثيري در وجود انسان دارند؟
دعاهايي كه مأثور از ائمه(ع) و مستند به روايات معتبر باشد در اين زمينه ها قابل اعتماد است. در عين حال تأثير دعا به نحو اقتضايي است، نه حتمي و ضروري، آنهم دقيقاً به شكلي كه ما طلب مي كنيم. به جاي اين كه از دعانويس ها دعا بگيريد خود به مفاتيح الجنان رجوع كنيد و دعاها و اعمالي كه براي رفع گرفتاري و برآورده شدن حاجات هست انجام دهيد. ضمناً ما نماز جعفر طيار و ختم صلوات (نذر چهارده هزار صلوات هديه به ارواح طيبه ائمه(ع)) را توصيه مي نماييم.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.