مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22678 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

فرق اعتماد به نفس و غرور در چيست؟
براي تفاوت قائل شدن بين اعتماد به نفس و غرور لازم است ابتدائاً تعريفي هم از اعتماد به نفس و هم از غرور بنماييم تا اين كه راه تشخيص آن دو از هم روشن شود. در تعريف جامعي از اعتماد به نفس آمده است كه اعتماد به نفس؛ يعني، خود را باور داشتن، باور به توانايي و قابليت خود در عمل كردن، اطمينان به توانايي خود در دنبال كردن فعاليت ها و ثابت قدم بودن، باور به توانايي خود در عبور از موانع، باور به توانايي خود براي درخواست كمك از ديگران در مواقع لزوم، باور به توانايي خود در ايجاد ارتباطي معنادار و محبت آميز با ديگر انسان ها، باور به توانايي خود در يافتن عشق، تفاهم، مهر و شفقت در هر موقعيتي به خصوص در مواقع دشوار و بالاخره باور به وجود خود به عنوان اشرف مخلوقات كه روح الهي در او دميده شده است و او خليفه و جانشين خدا در روي زمين مي باشد. {Tتعريف غرور:T} غرور احساس بزرگي است كه هماهنگ است با آنچه كه با هواي نفس موافق بوده منشأ آن چند چيز مي تواند باشد: 1- جهالت؛ يعني، اعتقاد قلبي شخص به اين كه عمل او خير و صلاح است، در حالي كه در واقع چنين نيست. 2- وسوسه هاي شيطاني، پيروي از هواي نفس و شهوات. 3- پيروي از غضب و انتقام جويي. 4- دوستي دنيا و دنياطلبي. حال با توجه به تعريفي كه از اعتماد به نفس و غرور مطرح شد به نظر مي رسد كه اعتماد به نفس و غرور دو مقوله متفاوت و جدا از هم مي باشد چرا كه ممكن است فردي مغرور باشد ولي اصلاً اعتماد به نفس نداشته باشد و همين طور به عكس، اگر آن فرد داراي اعتماد به نفس، پس از ارزيابي ها و قابليت هاي خود، آنها را فضل و رحمتي از جانب خدا بداند و عامل اساسي آن را به خدا نسبت دهد در اين صورت ديگر هواي نفسي باقي نمي ماند تا دچار غرور شود. بنابراين، مي توان گفت، آن احساس بزرگي كه چه بسا اطمينان و آرامش در افراد مغرور ايجاد مي نمايد كه يك اطمينان و آرامش غيرطبيعي و نابهنجار است كه در نهايت ممكن است افراد مغرور و فريب خورده را به هلاكت و نابودي بكشاند. به همين خاطر، مشاهده مي شود كه غرور در قرآن و روايات به شدت مورد نكوهش و سرزنش قرار گرفته است كه شما به طور مثال مي توانيد به سوره هاي: لقمان/33 - حديد/14 و 20 - آل عمران/185 مراجعه نماييد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.