-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2268 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

راه برخورد با مشكلات چيست؟

تنها راه برخورد با مشكلات صبر و شكيبايي است و اين صبر از طرق مختلف ايجاد مي شود:

1- تقويت پايه هاي ايمان: هر قدر ايمان انسان بيشتر باشد صبر و تحمل او نيز فزون تر خواهد بود. امام علي(ع) در وصف مؤمنان مي فرمايد: روح مؤمن از سنگ خارا شكست ناپذيرتر است.[21]

2- مواجه با مشكلات: دست يابي به صبر مانند كسب هر فضيلت اخلاقي ديگر، ممارست و رو به رو شدن با حوادث گوناگون حاصل مي شود. امام علي(ع) مي فرمايد: كسي كه پي در پي حوادث ناخوشايندي برايش حادث شود، فضيلت صبر را براي فراهم مي كند.[22]

3- آشنايي با تحولات و تغييرات روزگار: اگر كسي دنيا را آن طور كه هست بشناسد و از ياد نبرد كه هيچ چيز جهان ثابت و پايدار نيست همواره خود را براي حوادث مهيا خواهد كرد. امام علي(ع) مي فرمايد: كسي كه دنيا را بشناسد بلاها او را محزون نمي كند.[23]

4- مطالعة حالات بزرگان: اگر حالات انبيا و اولياي الهي كه بر اثر صبر و شكيبايي به مقامات عالي روحاني نايل گشتند مطالعه شود و عمل آن ها در مراحل مختلف زندگي الگو و اسوه قرار گيرد قطعاً در صبر و مقاومت افراد مؤثر خواهد بود.

[21] نهج البلاغه فيض الاسلام، كلمات قصار 325.

[22] غررالحكم، ج 5، ص 454.

[23] ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغه، ج 20، ص 270.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.