مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22681 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:12

با ممكن نبودن اداي حق الناس، آيا توبه پذيرفته نمي شود؟
انساني كه حقي را از كسي ضايع كرده، بايد به يكي از صورت هاي زير جبران كند: الف) اگر امر مالي بوده (مثل اين كه پولي را از كسي غصب كرده، يا سرقت نموده، يا در معامله كم فروشي كرده، يا پول زيادتري گرفته است): 1- در صورتي كه طرف را مي شناسد، رضايتش را حاصل كند. 2- اگر صاحبش را نمي شناسد از طرف او به فقرا صدقه بدهد. 3- اگر صاحبش فوت كرده به ورثه او رجوع نمايد و از آنها رضايت بطلبد. 4- اگر فعلاً قدرت مالي ندارد، هر وقت قدرت مالي پيدا كرد در اولين فرصت حق مردم را بدهد. 5- اگر نتوانست، وصيت كند تا بعد از مرگش ورثه رضايت صاحب مال را جلب كنند (البته علاوه بر اين كار، توبه واقعي به درگاه خدا هم لازم است). 6- در صورتي كه به هيچ وجه امكان نداشت، اگر توبه واقعي نمايد، اميد است خداوند عالم او را ببخشد و طوري صاحب حق را راضي نمايد. ب ) اما اگر حقي كه از ديگران ضايع كرده، جنبه عرضي داشته است (مثلاً غيبت كسي را كرده يا تهمت زده است) در صورت امكان بايد رضايت آن شخص را حاصل كند و اگر يقين به او موجب فساد مهم تري (مثل قتل يا زد و خورد واختلاف شديد و... مي شود) لازم نيست به او بگويد؛ بلكه بايد توبه واقعي كند و براي آن شخص طلب مغفرت نمايد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.