مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22682 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:7

آيا دانشجويان در قبال استفاده از امكانات دولتي مسوءليت دارند؟
دانشجويي كه از مقررات دانشگاه تخلف مي كند و در مقابل استفاده از امكانات بيت المال، سستي به خرج مي دهد، در نزد خدا مسؤول است و اگر در دنيا هم مسؤولان متوجه نشوند و بازخواستي نكنند در قيامت مورد بازخواست قرار خواهد گرفت.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.