مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22683 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

محاسبه اعمال خلاف كساني كه بيمار رواني هستند به چه صورتي خواهد بود؟
اگر واقعاً بر اثر بيماري رواني مرتكب خلاف شده باشد به طوري كه در هنگام عمل متوجه انجام خلاف نبوده است، گناهي ندارد اما اگر اختيار داشته و مرتكب خلاف شده باشد هر چند بيماري هم داشته باشد عذاب مي گردد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.