مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22687 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

اگر منابعي در مورد تاثير علامه طباطبايي بر فكر معاصر داريد براي اينجانب ارسال نماييد؟
ا نيز سراغ نداريم كه مستقلاً روي موضوع ذكر شده، كاري انجام شده باشد؛ ليكن منابع زير مي تواند از جهاتي راهگشا باشد: جرعه هاي جانبخش،گلي زواره 2- يادها و يادگارها 3- مهر تابان،علامه طهراني 4- در آسمان معرفت،آيت اللَّه حسن زاده آملي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.