مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22688 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:8

رابطه ايمان و اسلام چگونه است؟
{Tايمان و اسلام T} در برخي از آيات قرآن از واژه «اسلام» و مشتقات آن استفاده شده است. (نكا: آل عمران/19، 85، بقره/28، حجرات/14، زخرف/69 و...) در اينجا اين پرسش رخ مي نمايد كه مقصود از اين اسلام چيست و اسلام چه نسبتي با ايمان دارد. گاهي مقصود از اسلام، جوهره اديان است كه همگي مي خواهند كه آدمي تسليم محض خداوند متعال باشد (آل عمران/19) گاهي منظور از اسلام، شهادت زباني به وحدانيت خداوند و حقانيت رسول خدا حضرت محمد(ص) است (حجرات/14) گاهي نيز اسلام با ايمان مترادف است (يونس/84) امّا در يك برآيند كلي مي تواند گفت: اسلام عبارت است از تسليم ولي تسليم هر چيزي به حسب خود اوست. اسلام قلب همان اعتراف و اذعان است كه ايمان نام دارد و اسلامِ زبان اقرار است و اسلامِ بدن عبارت است از انجام افعال مطلوب خداوند. امّا اسلامِ مطلق و بي قيد آن است كه تسليم تمام شئون آدمي را فراگيرد و طبيعي است كه چنين اسلامي ايمان را هم به همراه دارد. پس هر مسلماني مؤمن هم هست. اما گاهي اسلام فقط در سطح زبان يا افعال مي باشد. قرآن، اين گونه افراد را تا هنگامي كه معلوم نشود در نهان خانه دل كافرند، از مسلمانان مي شمارد. حقيقت آن است كه با توجه به آيات گوناگون قرآن مي توان گفت ايمان و اسلام در يكديگر تنيده اند و مي توان هر مرتبه اي از اين دو را مرتبه ديگري قلمداد كرد. ديدگاه علامه طباطبايي در اين زمينه خواندني است: اسلام داراي مراتب است و دليل آن اين آيه شريفه است: {A{/Bإِذْ قالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ اَلْعالَمِينَ {w1-9w}{I2:131I}/}A}{Mآنگاه گرامي گرديد كه خداوند به او فرمود اي ابراهيم سر به فرمان خداوند فرو آور، عرض كرد مطيع فرمانم M} {V(بقره/131)V} حضرت ابراهيم تسليم خداوند بود و مسلمان ولي اين آيه حكايت دارد كه اسلام داراي درجات بالاتري نيز هست كه اينچنين به حضرت ابراهيم امر مي شود تا به مراتب بالاتر اسلام نايل گردد. مرتبه اول اسلام همان اقرار زباني و گفتن شهادتين است حال چه قلب موافقت بكند چه نكند {V(حجرات/14) V} مرتبه دوم اسلام انقياد اجمالي قلب در برابر آموزه هاي ديني و خداوند متعال است لازمه اين مرتبه انجام عمل صالح است گرچه در برخي موارد امكان تخطي از اوامر الهي نيز وجود دارد. آيات 69 سوره زخرف و 208 بقره به اين مرتبه از اسلام ناظر است. مرتبه سوّم اسلام انقياد تفصيلي قلب در برابر اوامر و نواهي خداوند است به شكلي كه گويا خداوند را مي بينند و اگر نبيند احساس مي كند كه خداوند او را مي بيند، در اين مرتبه آدمي از دل و جان تسليم خداوند است {V(نساء/65) V}اخلاق فاضله، تسليم، رضا زهد، ورع، حب و بغض في الله از لوازم اين مرتبه است. مرتبه چهارم، به معناي واگذاري تمام ساحت هاي وجودي خود به اختيار خداوند است {V(بقره/128)V} كسب اين مرتبه تنها بدست اولياي خداوند است ازاين رو برخي اين مرتبه از اسلام را اسلام اكبر خوانده اند (سيد بحرالعلوم، رساله سير و سلوك حكمت، تهران، ص 74) (نگا: الميزان، ج اوّل، صص 283 - 284 و 301 - 303) در باب اسلام و ايمان توجه به دو روايت ذيل بسيار سودمند است: 1- از معصوم(ع) سؤال شد كه كمترين شرائطي كه آدمي را شايسته عنوان «مؤمن» مي سازد چيست؟ فرمود: بايد شهادت و گواهي دهد كه جز خداي به حق معبودي ديگر نيست و نشايد جز خداي يكتا هيچ چيز ديگر را پرستش نمود و اقرار به رسول خدا(ص) و امام ها. (مجمع البحرين، چاپ سنگي، ص 499) 2- امام صادق(ع) مي فرمايد: گاهي بندگان خدا پيش از آنكه مؤمن باشند، مسلمانند ولي نمي توانند پيش از مسلم بودن مؤمن باشند. پس اسلام در ربته اي و پايه اي قبل از ايمان قرار دارد. و در عين حال داراي وجوه اشتراكي با ايمان است. اگر كساني مرتكب گناهان كوچك و بزرگ گردند كه خداوند متعال از آن نهي فرموده است چنين كساني را بايد بيرون از حوزه ايمان دانست و بايد عنوان ايمان را از آنان سلب كرد و صرفاً عنوان اسلام را براي آنها در نظر گرفت. اگر توبه كنند به سراي ايمان باز مي گردند و جز حالت انكار و استحلال آنان را بسوي سراي كفر سوق نمي دهد. استحلال به اين صورت است كه درباره حلال خدا بگويد حرام است و درباره حرام قائل به حليّت و اباحه آن گردند و قلباً نيز اعتقاد پيدا كنند. در چنين شرائطي است كه آنان از حوزه و سراي اسلام فراتر رفته و در خانه و وادي كفر وارد مي گردند، (اصول كافي، ج 3، صص 44 - 45)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.