مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22689 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

مفهوم حديث (الطرق الي الله بعدد انفاس الخلايق) چيست؟
اين حديث از رسول اكرم(ص) است و در كتاب (جامع الاسرار و منبع الانوار، ص 8 و ص 121) و كتاب (نص النصوص، ص 23 و 400) سيد حيدر آملي آمده است و حديث اشاره دارد به راه هاي معرفت و خداشناسي، چون عقول و فهم انسان در قبول مراتب عرفان و شناخت متفاوت است. هر چند كه راه هاي اصلي وصول به معرفت اللَّه را چهار راه مي دانند: الف) راه عقل، ب ) راه دل و فطرت، ج ) راه طبيعت، د ) راه دين. اما تحصيل معرفت و حصول اطمينان از نظر كميت و كيفيت و شدت و ضعف مختلف است و هركس به اندازه استعداد و ظرفيت خود از معرفت برخوردار است. متن حديث ياد شده چنين است: {Hالطرف الي الله بعدد انفاس الخلايق H}.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.