-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2270 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا در بعضي موارد مي فرمايند براي حلّ مشكل دعا زياد بخوانيد ولي در بعضي موارد ديگر مي فرمايند زياد دعا نخوانيد كه به خير و صلاح نيست. پس وظيفه ما چيست؟

آن چه تأكيد شده، كثرت دعا كردن است. امام صادق(ع) مي فرمايد: دعا قضا و قدر حتمي را بر مي گرداند، پس دعا بسيار كن كه كليد هر درِ رحتمي است و وسيلة رسيدن به هر حاجتي مي باشد. آن چه را در پيشگاه خدا است،تنها به وسيلة دعا مي توان به دست آورد.[4]

در روايت ديگر حضرت مي فرمايد: دعا كن و مگو كه امر گذشته است. نزد خدا مقامي است كه نتوان به آن رسيد جز به درخواست كردن.[5]

خداوند به موسي(ع) وحي كرد: هر چه را احتياج داري حتي علف گوسفند و نمك طعامت را از من بخواه.[6]

هرگز در روايات افراد را از دعا كردن منع نكرده اند ولي براي پيشگيري از يأس به مردم گوشزد كرده اند كه اگر دعايشان مستجاب نشد، دلائلي دارد شايد خير و صلاح در خواسته نبوده است.

مضافاً بر اين كه گاهي استجابت دعا به تأخير مي افتد و گاهي به حاجت بهتري تبديل مي شود و اگر دعا مورد نداشته باشد، ذخيرة عالَم آخرت مي شود.

وظيفة ما دعا كردن و استمداد از پروردگار است كه صرف نظر از استجابت يا عدم استجابت آن، دعا كردن عبادت بزرگي است، چنان كه از امام باقر (ع) نقل شده: أفضل العباده الدعاء؛ بهترين عبادت دعا است.[7]

[4] سفينه البحار، ج 1، ص 446، مادة دعا.

[5] اصول كافي،ج 3، ص 231.

[6] بحارالانوار، ج 90، ص 303.

[7] اصول كافي،ج 4، ص 210.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.