مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22708 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

چه كنيم تا ارادهي نفسمان قوي شود و گناه كبيره انجام ندهيم؟
نخستين سفارش ما براي دوستاني كه با ما در تماس هستند زياد نمودن اطلاعات و معلومات علمي ـ مذهبي است زيرا با مراجعه نمودن به كتاب هاي اخلاقي و آموزش آداب ورسوم اسلامي ، هم به علم خود افزوده ايد و هم درصورت امكان ميتوانيد راهگشاي دوستانتان گرديد. اما از باب وظيفه عرض مينمائيم ، گناه كردن اراده انسان را ضعيف مينمايد و برعكس گناه نكردن اراده انسان را قوي ميكند زيرا هواي نفس امر به گناه كردن و نفس لوامه امر به گناه نكردن ميكند ، اگر گناه نموديد لشكر عقل شكست ميخورد و اگر ننموديد لشكر جهل شكست ميخورد. در كتب اخلاق آمده است : خوب است براي شروع به گناه نكردن يك مجازات شخصي براي خود قرار دهيد تا كم كم گناه نكردن براي شما ملكه و عادي شود چنانچه روايت است : لو ذنبت صل ركعتين (اگر گناه كردي دو ركعت نماز بخوان) زيرا نماز شما را از فحشا دور نگه ميدارد. اگر به آثار رحمت الهي بر جان و آثار گناه بر انسان توجه نمائيد خواهيد ديد گناه نمودن چه قدر بي ارزش است مثلا اگر كسي زنا كند آن قدر اثرات منفي بر جان و روح خود و جامعه ميگذارد كه هر عقل سليمي از آن دوري ميكند ، لااقل به خاطر خطرات شخصي مثل پيري و كمي عمر و كمي رزق و خطرات اجتماعي مثل قطع شدن باران و ... هم كه شده نبايد گناه كرد .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.