مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22709 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:7

ضعف اراده در تكاليف ديني چگونه برطرف مي شود؟
اگر در خطابات قرآني دقت نموده باشيم قبل از عمل صالح مي فرمايد: «الذين آمنو، سپس عمل و الصالحات; عشق و ايمان زمينه ساز عمل به دستورات است و عشق و ايمان حاصل معرفت ما به سود و فايده امرها و زيان نهي ها است ، كسيت كه چندين مرتبه اين آيه را بخواند كه « هيچكس نمي داند در نماز شب چه نور چشمي (كنايه از فوائد بي شمار) نهان است;و سپس براي برخاستن شب اقدام نكند؟ ما وقتي غير از اين آيه به فوايد و آثار اعمال در سازندگي و ارتقاء درجه خويش، پي مي بريم آن كارها را پي مي گيريم، پس بايد مباني فكري خود را در اطاعت و گناه بالا ببريم، تصوير ساده اي از گناه خيلي بازدارنده نيست. و آدمي با يك استغفار خود را راضي مي كند. اما اگر بدانيم گناه، مخالفت و ضديت با نظام حاكم بر هستي است، خشيت، خشوع در آدمي پايه ريزي مي شود. اين با ترس فرق مي كند چون خشيت خاص آگاهي است. «انما يخش الله من عباده العلماء; در اين باره بايد قرآن و تفسير و كتب ويژه اي ، مطالعه گردد، و با نيايش هاي ائمه((عليهم السلام)) اُنس بگيريم.

(بخش پاسخ به سؤالات )

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.