مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22710 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:7

چگونه مي توان ضعف اراده در انجام تكاليف ديني را بر طرف نمود؟
در فرهنگ قرآني مرحله قبل از عمل صالح ايمان است. ايمان و عشق زمينه ساز عمل به دستورات است و عشق و ايمان نيز خود حاصل معرفت ما به سود و فايده امرها و زيان نهي ها است.
اگر انسان به فوايد و آثار اعمال خويش در سازندگي و ارتقاي درجه خود، پي ببرد آن كارها را پي مي گيرد، از اين رو بايد مباني فكري خود را در اطاعت و گناه بالا برد. چرا كه تصوير ساده اي از گناه بازدارنده نيست; اما اگر بدانيم گناه، مخالفت و ضديت با نظام حاكم بر هستي است، خشيت و خشوع در آدمي پايه ريزي مي شود.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ2327ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.