مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22711 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:10

حدود ارزش دنيا، در نگاه ديني چيست؟
ارزش دنيا ارزش غيري است، و ارزش استقلالي ندارد. دنيا براي آخرت و براي رشد انساني و تقرب به خدا داراي ارزش مثبت است; بنابراين دنيا براي خود دنيا داراي ارزش نيست. حديث«الدنيا مزرعة الاخرة; دنيا مزرعه آخرت است».كاملا نشان دهنده وسيله بودن دنيا و نه هدف بودن آن است اسلام استفاده ابزاري از دنيا را تأكيد فرموده:« ولاتنس نصيبك من الدنيا; بهره خويش را از دنيا فراموش نكن».(1) فرموده علي((عليه السلام)) درباره كسي كه دنيا را بي قاعده مذموم دانست، جملاتي شگفت و حكيمانه دارد كه مؤيد همين مفهوم است.(2)

(بخش پاسخ به سؤالات )

ـــــــــــــــــــــ
1 - سوره قصص، آيه 77.
2 - نهج البلاغه صبحي صالح، كلمات قصار، شماره 131.

ـ1803ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.