مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22714 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:9

آيا در كسب ارزشهاي اخلاقي، امور مادي مثل تغذيه هم مؤثر است؟
عوامل مادي هم مي تواند مؤثر باشد و در آيات و روايات به آن تصريح شده است مثل آيه « كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً; از پاكيزه ها بخوريد و عمل صالح انجام دهيد.» كه رابطه تغذيه پاك را با عمل صالح نشان مي دهد.
و احاديثي داريم كه خوردن فلان غذا رقت قلب مي آورد يا خوردن كدو در قواي عقلاني مؤثر است.
تمامي اين موارد بديهي است چون امروز بهداشت تغذيه رابطه تغذيه خوب را با نشاط روحي رواني و بهره هوشي نشان داده است. اما همانطور كه گذشت اينها مؤثرند نه كافي شرط اساس همانا سنجش ها و باز نموده دروازه دل به سوي آموزش هاي انبياء و اوليا است.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ9ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.