-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2272 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

تقاضاي كار دارم تا پدر و مادر پير و هشت فرزند برادر و خواهر كوچكتر را اداره كنم. به هر كجا مراجعه كرده، كاري نيافته ام.

برادر گرامي! احساس مسئوليت شما در ادارة خانواده و خدمت به والدين و برادران و خواهران قابل تقدير و ستايش است. متأسفانه يكي از معضلات نسل جوان، بيكاري و عدم امنيت شغلي و به هدر رفتن نيروي ارزش مند جواني است.

اين مسئله براي خانواده هاي پرجمعيت كه در وضع سخت زندگي قرار دارند، بيشتر ملموس و رنج آور مي باشد و ما كاملاً احساس شما را درك كرده و از صميم دل برايتان دعا مي كنيم.

اميدواريم هر چه زودتر مسئولان كشور جهت حل اين موضوع، تدابير لازم را بينديشند و به جوانان لايق و جوياي كار، شغلي مناسب و آبرومند عرضه دارند.

برادر عزيز، اين مركز، تنها در حيطة پاسخ گويي به سؤالات و شبهات علمي و فكري جامعه فعاليت مي كند و در حوزة مسائل اقتصادي (اعم از شغل و امور معيشتي) امكانات و اختياراتي ندارد.

در اين باره بايد به ادارة كار و امور اجتماعي مراجعه فرماييد و يا آگي روزنامه ها را مطالعه نماييد و با كسب مهارت هاي فني و گذراندن دوره هاي تخصصيِ مورد نياز جامعه مانند برق كشي، لوله كشي، ميكانيك، كامپيوتر و غيره جذب بازار كار شويد. بايد اذعان كرد نظام اداري كشور جوابگوي نياز همة جوانان نيست. بهتر است به كارگاه ها و شركت ها و مراكز توليدي در بخش خصوصي فكر كنيد. اميدواريم مشكل بيكاري شما هر چه سريع تر حل شود و از اين كه نمي توانيم در اين راستا كمكي نماييم پوزش مي خواهيم.

در خاتمه نامه اي خدمت نمايندة محترم رهبري در سنندج نوشتيم. پس از رسيدن نامه خودتان به آقاي موسوي مراجعه فرماييد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.