مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22727 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

چنديست چنين فكر مي كنم كه من استعداد با ارزشي ندارم و در نتيجه پيشرفتي هم نخواهم داشت پس چرا براي چيزي كوشش بي ثمر كنم!
شايد ديده و شنيده باشيد كه بعضي به ديگري مي گويند بي شخصيت اين حرف از نظر روانشناسي مردود است. چون هر كسي شخصيتي دارد اما برخي زحمت كشيده و به شخصيتي رسيد و بالنده مي رسند و بعضي خود مهمل مي گذراند و با تن به سقوط مي دهند و شخصيتي منفي پيدا مي كنند. پس شما نيز خود را از اين ذهنيت اشتباه جدا كنيد. رسول اكرم ((صلي الله عليه وآله))سر آمد همه انسان شناسان فرموده اند: آدمها معدن هستند گنج هستند مثل گنج طلا و نقره اين حديث زيبا و دقيق نشان مي دهد همه ما انسانها از استعدادي برخورداريم ولي تفاوتهايي هست. وظيفه ما كشف و استخراج و جهت دادن به اين توانمنديها و قابليت هاست . و تازه اين تفاوتها هم به خاطر نيازهاي متفاوت جامعه انساني، طبيعي و معقول است. و ملاك افتخاري و برتري نيست . چون هر كه بامش بيش برفش بيشتر عيب ما اين است كه هميشه يك در راه مي كوبيم و آنهم تقليدي و متأثر از روش ديگران خودتان توانائيتان را كشف كنيد در روي آن سرمايه گذاري كنيد در اين باره كتابهاي خوبي هم هست.
فقط به ياد داشته باشيم كه بهترين شكوفا كننده استعدادهاي آدمي (غير از تلاشها و تشخيص است همانا پاسخ دادن به هدايت انبياء و آموزش هاي آنان است. چنانكه علي((عليه السلام)) درباره هدف بعثت رسول اكرم ((صلي الله عليه وآله))و ديگر انبياء در نهج البلاغه مي فرمايد يثيروا الهم دفائن العقول كار پيامبران اين بود كه انقلابي در عقول انسان ها كنند و گنجينه انديشه را بارور كنند.

( بخش پاسخ به سؤالات )


ـ3ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.