مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22730 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:9

چرا انبياء و اولياء خدا , خودشان را گنهكار مي دانستند , و به تضرع و استغفارمي پرداختند ؟
حـضـرات مـعصومين (ع ) كه در اوج كمال و قرب الهي قرار داشتند , براي خودشان وظايفي فوق وظـايف ديگران , قائل بودند و بلكه هرگونه توجهي به غير معبود و محبوبشان را , گناهي عظيم مي شمردند و از اين روي در مقام عذرخواهي و استغفار برمي آمدند . و مـنظور از عصمت انبياء مصون بودن از هر كاري كه بتوان بوجهي آن را گناه ناميدنيست , بلكه منظور مصونيت ايشان از مخالفت با تكاليف الزامي و از ارتكاب محرمات فقهي است .

محمد تقي مصباح يزدي / آموزش عقايد
مصباح يزدي - محمد تقي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.