مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22735 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

منظور حضرت علي از اين جمله چيست كه با توجه به اهميت نماز اصلاح امورامور مردم از نماز و روزه سالهاي ز
سخن امام علي (ع) اهميت موضوع اصلاح امور مردم را ميرساند

و معنايش اين نيست كه اگر نماز واجب را ترك كند و به اصلاح امور مردم

بپردازد بهتر است; خير، بلكه ميخواهد بفرمايد اصلاح امور مردم از

نمازهاي مستحبي بهتر است. اگر امر دائر شد بين اصلاح امور و نمازهاي

مستحبي، اصلاح امور مردم افضل است. اساساش اين گونه روايات در برابر

مستحبات است نه واجبات مثلاش در حديث است اگر حاجت موئمني برآورده

شود ثوابش بالاتر از صد حج است كه مقصود حج مستحبي است نه واجب.

بنابر اين مقصود حضرت اولاش اهميت اصلاح امور مردم را ميرساند و در

ثاني اهميت اصلاح امور مردم در مقابل نمازهاي مستحبي.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.