مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22737 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

با آنكه براي اعتقادات مطالعه كرده ايم ولي باز آرامش قلبي نيامده چاره چيست؟
از آنجا كه استعدادها و فهمها متفاوت است و همچنين دامنه مطالب ديني گستره است، پس توقع نتيجه سريع معقول نيست. بايت بيشتر مطالعه نمود و ذهن را سيراب نمود.
آرامش قلبي، گاه مي تواند از مطالعه و شناخت باشد. امّا عوامل ديگري نيز داريم كه به اين مهم كمك مي كند و آن اطاعت انجام فرايض و نوافل و زيارت ها و نيايش ها است از طرفي اين احساس زمان و فرصت نيز مي طلبد كه بايد صبور باشيم صبر و شكيبايي براي دين مثل سر براي بدن است(1).

( بخش پاسخ به سؤالات )

ـــــــــــــــــــــ
1 - پيامبر اكرم

ـ6ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.