مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22739 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:10

آيا اعتماد به نفس با ايمان به خدا و اتكاء به او تضادي دارد؟
اعتماد به نفس اگر به اين معني باشد كه انسان منكر ربوبيت خداوند و تاثير او در انسان باشد، و تنها خودش را اداره كننده زندگي خود بداند، اين كفر خواهد بود; امّا اگر بر اين اساس باشد كه با كمك گرفتن خدواند، انسان به خود اعتماد كند و از نيروهايي كه در وجود خود اوست استفاده كند و اعتمادش به ديگران نباشد، نه تنها كفر نيست بلكه مقتضاي ايمان است; زيرا در بنيش توحيدي در عين حال كه همه حول و قوه به دست خداست و كاري بي اذن او انجام نمي گيرد و مقتضاي حضور كامل خداوند هم همين است، اما مي بينيم سعي آدمي به او نسبت داده مي شود: «ليس للانسان الا ماسعي(5); چيزي براي انسان نيست مگر تلاش او».
لازمه اين اقدام و تلاش، پذيرش واقعيت خويش و نيروهايي است كه بايد به كار گرفته شود. آن چه در دين نهي مي شود، اعتماد و تكيه اي است كه با آن از ياد قدرت و حاكميت خدا غافل شويم و فقط خود را منشاء اثر ببينيم.

(بخش پاسخ به سؤالات )
             جــوانان
             جوان و مشـكلات روحي                      زودرنجي و...             

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.