مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22740 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:6

كسي كه اعتماد به نفس ندارد، تا حدّي كه حتّي شرايط ازدواج فراهم است ولي دچار ضعف روحي است و اقدام نمي كند، چه بايد كرد؟
اعتماد به نفس، تا حدّي در ما موجود است ولي تقويّت آن به عهده خود ما و با تمرين به دست مي آيد. آيا اگر بخواهيد به درس مقداري به درس يا سر كار حاضر شويد، حركت نمي كنيد؟ همين كه شما اين كار را انجام دهيد دليل مقداري اعتماد است. بعضي از كارهاي نو در زندگي را قبول كنيد و انجام دهيد. چه خوب است بدانيد در مرحله اي از رشد اخلاقي و تربيتي، لازم است انسان فقط به خداوند اعتماد كند و از علائم كمال ايمان همين است كه به آنچه در دست خداست اطمينان بيشتري داشته باشد، تا آنچه در دست خود اوست. و اصولا توكل در دين همين است. يعني از وسائل استفاده كند امّا به آنها تكيه و اعتماد نكند زيرا مؤمن به اين شناخت رسيده كه نيرو و قوّه اي به ثمر نمي رسد مگر به لطف و عنايت حق.
امّا در مورد ازدواج: يكي از بهترين ميدان هاي كسب اعتماد به نفس همين ازدواج است و درمان دردهاي روحي شماست چون در ازدواج سه خاصيّت عمده پنهان است:
1. سَكين.
2. تكميل.
3. تحصيل.
سَكين و آرامش است كه ايجاد اُنس الفت مي كند.


ـ11ـ
تكميل است چون همسر در قانون زندگي و خلقت باعث كمال و معنويّت است و تحصيل است، چون انسان از زندگي محصول بر مي دارد و پرونده زندگي اش با مرگ بسته نمي شود و نسل ارائه مي يابد.
و چه كسي از اين سه بي نياز است؟

( بخش پاسخ به سؤالات )


ـ12ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.