مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22741 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:6

فرق اعتماد به نفس با خودخواهي چيست؟
اعتماد به نفس اين است كه انسان خود و نيروها و استعدادهاي خويش را فراموش نكند و هر چه بيشتر از آنها براي دست يافتن به اهداف خويش بهره گيرد و تا مي تواند دست خويش را در پيش ديگران براي رفع نيازهاي خود دراز نكند و يكي از پيامدهاي اعتماد به نفس، استقلال و خودكفايي است. بايد توجّه داشت كه اعتماد به نفس، به اين معنا، منافاتي با ارتباط با خداوند و كمك گرفتن از او ندارد; زيرا اعتماد به نفس، در برابر مردم است، نه خدا.
خودخواهي، كه از امور تكويني و به معناي «خود را خواستن» است، اگر محوريّت يابد، مذموم است. اين گونه خودخواهي چنين است كه انسان تنها خود را ببيند و ديگران را نبيند و مصلحت ظاهري خود را خوب و بد و سود و زيان بداند ملاحظه كند و در بهره گيري از امكانات زندگي تنها به خود بينديشد. انسان مؤمن از اين چنين خُلقي به دور است و به ديگران نيز توجّه دارد و بلكه يكي از ويژگيهاي ارزشمند انسان ايثار است; يعني ديگران را بر خويشتن برگزيدن و مقدّم داشتن و پيرو حق بودن است. آن هنگام كه خودخواهي انسان، با معيارهاي درست عقلاني و ديني سازگار باشد، صفتي پسنديده است.

( بخش پاسخ به سؤالات )


ـ4ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.