مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22744 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

براي بازيابي اعتماد به نفس چه بايد كرد؟

عوامل اعتماد به نفس عبارتند از:

1ـ خود ارزشمندي: يعني اعتماد به نفس در گرو احترام به خود و نگرش مثبت به خويشتن است.

2ـ خودشناسي: اعتماد به نفس تا حد زيادي متوقف بر شناخت جنبه هاي مثبت شخصيتي و آگاهي از استعداد ها و توانايي ها و قابليت ها است. از ديدگاه معصومين سرچشمة اصلي ناكامي ها و موفقيت ها را بايد در درون انسان جست و جو كرد و عامل دروني بيش از عوامل بيروني در سرنوشت انسان مؤثر است. رسيدن به مقاصد، دور از دسترس نيست فقط بايد حوزه شناخت و آگاهي را توسعه داد.

گر درطلب گوهركاني، كاني

ور در پي جست و جوي جاني، جاني

من فاش كنم حقيقتمطلب را

هرچيزكه درجستن آني، آني

بسياري از مردم در حقيقت اسير و زنداني تصور منفي و بدگماني خويش هستند. آن ها خود را فردي ضعيف و عنصري نامطلوب و به درد نخور توصيف مي كنند بديهي است كه رفتار بعدي آن ها تحت تأثير همين سوء ظن قرار مي گيرد و بر طبق آن تنظيم مي شود. ديل كارنگي مي گويد: اگر از من بپرسيد چه كسي موفق است؟ خواهم گفت: كسي كه با قدرت تمام توانسته است خودش را متقاعد كند كه موفق مي شود. براي توفيق در كارها هيچ چيز به اندازة اعتقاد و ايمان به توانستن مؤثر نيست. اگر از انجام كاري بترسيد و فكر كنيد كه قادر به انجام آن نيستيد تحت هيچ شرايطي آن كار را به نحو مطلوب انجام دهيد.[3]

3_ خود اتكايي: يكي از راه هاي رسيدن به اعتماد به نفس، بي نيازي از ديگران و اتكاي به خود است. بعضي افراد همواره در انتظار كمك و ياري ديگران هستند و از اين رو هرگز به خود اطمينان پيدا نمي كنند. انسان نبايد به اميد معجزة ديگران باشد بلكه بايد خود معجزه گر شود و اين امر جز با قطع اميد از ديگران حاصل نمي گردد.

4_ تقويت اراده: يكي از مهم ترين راه كارهاي پرورش اعتماد به نفس، تقويت اراده است.

تقويت اراده، بسياري از عوامل بي اعتمادي از قبيل: نقص هاي جسمي، شكست ها و فقر و تنگ دستي را از كارايي مي اندازد. بزرگان به ما آموخته اند كه داشتن امتيازات و امكانات و فقدان آن ها، نقش تعيين كننده اي در سرنوشت انسان ندارد. پس بايد زادة خصال خويشتن باشيم نه وابسته به امتيازات فردي و اجتماعي.

چون شير به خو سپه شكن باش

فرزندخصالخويشتن باشد

آن چه در تقويت اراده مؤثر است عبارتند از: 1_ ارتباط با خدا 2_ مبارزه با عادات ناپسند 3_ تلقين و تمرين در تصميم گيري.كسي كه خواهان اعتماد به نفس است بايد واژة نمي توانم يا غير ممكن است را از ذهن خود دور كند و به جاي آن مي توانم را زياد به كار ببرد. زندگي سراسر عرصة تصميم گيري است. اگر بياموزيم خودمان براي خودمان تصميم بگيريم نه ديگران، به تدريج داراي اعتماد به نفسي كامل خواهيم شد. مهم نيست كه در چه زمينه اي تصميم مي گيريم، مهم، تمرين و تكرار آن است. چه بسا ممكن است تصميم ما صد در صد موافق با مصلحت نباشد اما اين پيامد را خواهد داشت كه شما را در تصميم گيري جسور خواهد ساخت.

امام علي(ع) ميفرمايد: در امور تحقيق كن تا تمام جوانب براي تو روشن شود و هنگامي كه امر واضح شد در انجام آن مصمم باش.[4]

5_ صبر: يكي از ابزارهاي وصول به همة فضيلت ها و كمالات و از جمله اعتماد به نفس، صبر و شكيبايي است.

6_ كسب تجارب موفقيت آميز: براي كسب اعتماد به نفس يادگيري مهارت ها و تخصص ها نقش مؤثري دارد اگر كسي در يكي از رشته ها تخصص لازم را پيدا كرد اين احساس به او دست مي دهد كه چيزي مي داند كه ديگران آن را نمي دانند و توانايي كاري را دارد كه ديگران از انجام آن عاجز و ناتوان اند.

[3]ديل كارنگي و ديگران، رمز موفقيت، ص 227.

[4]بحارالانوار، ج 68، ص 341.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.