مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22746 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:7

معيار اعتماد و بدگماني با معاشرين چيست؟
مقدار اعتماد در معاشرت ها به فضاي حاكم بر ارتباطات وابسته است. اگر در محيطي اين احساس پر رنگ تر باشد آسان تر مي توان اعتماد نمود و از سوءظن كاست. اما اگر صداقت و صميميت كمرنگ باشد نياز به تجربه و تحقيق تا كسب اعتماد لازم است. در روايتي از رسول اكرم((صلي الله عليه وآله)) آمده است: دوست خويش را در سفر، غضب، و حضر( همنشيني ها) زير نظر بگير! اگر در سفر همراهي داشت، خشم خويش را چند بار از تو باز داشت و در معاشرت هاي حضوري به تكاليف و وظايف خويش متوجّه بود، دوست خوبي است. بهر حال موارد مختلف است و بدگماني بي دليل هم به قطع ارتباطات مي انجامد.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ12ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.