مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22747 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:6

معيار اعتماد يا بدگماني به معاشران چيست؟
مقدار اعتماد در معاشرت ها به فضاي حاكم بر ارتباطات وابسته است. اگر در محيطي اين احساس پر رنگ باشد، آسانتر مي توان اعتماد نمود و از سوءظن كاست; اما اگر صداقت و صميميت كمرنگ باشد، تجربه و تحقيق تا حصول اعتماد است. در روايتي از رسول اكرم((صلي الله عليه وآله)) آمده است:« دوست خويش را در سفر و حضر(همنشيني ها)زير نظر بگير! اگر در سفر خشم خويش را چند بار از توباز داشت و در معاشرت هاي حضوري متوجّه تكاليف و وظايف خويش بود، دوست خوبي است به هر حال موارد، مختلف است و بدگماني بي دليل هم پسنديده نيست و به قطع ارتباطات مي انجامد.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ2108ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.