مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22750 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

تجسم اعمال و حقيقت آن را توضيح دهيد؟
نظريه تجسم اعمال به اين معناست كه كنش هاي آدمي دو چهره و دو واقعيت دارد : الف ) چهره ملكي دنيوي كه همان صورت پديداري و فنومينال عمل است . خصوصيت اين صورت ظاهر آن است كه تنها درحين عمل وجود دارد و پس از اتمام ديگر اثري از آن نيست ، چنان كه سيلان گذران و فنا پذيري خاصيت هر پديده اي است . ب ) چهره باطني و ملكوتي . اين چهره حقيقتي مجرد و غير مادي و جاودان و پايدار است كه در صورت نيك بودن عمل نوراني و نعيمي و در صورت قبيح بودن آن ظلماني و دوزخي مي باشد .و درواقع سرمايه و توشه اصلي انسان در سراي آخرت صورت هاي ملكوتي اعمال و نفس خود مي باشند .براي آگاهي بيشتر رجوع كنيد به : 1- آداب الصلوه امام خميني 2- عدل الهي شهيد مطهري 3- معاد شناسي علامه طهراني ;

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.