مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22776 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

اگر خداوند «غافرالذنب»(آمرزنده گناه) است، چرا گفته شده است بعضي گناهان بخشيده نمي شود؟ و آيا گناهان بزرگ داراي مراتب است؟
الف: خدا «غافر الذنب» يعني «بخشنده گناه» است، امّا اين كه چه گناهي بخشيدني و چه گناهي نابخشيدني است، بايد درباره آن تحقيق شود; بنابراين اگر در حديثي خوانديم كه فلان گناه بخشيده نمي شود، با اتّصاف اين صفت بر خداوند منافات ندارد.
ب: گناهان بزرگ داراي مراتبند; زشتي برخي گناهان مانند شرك و كفر بسيار است. برخي گناهان نيز در مرتبه اي پايين ترند; بنابراين اگر در برخي احاديث يك گناه و در حديث ديگر گناه ديگري بزرگ ترين گناه به حساب آمده است با يكديگر منافات ندارند; زيرا بزرگ تر بودن نسبي است و ممكن است اين تعبيرات اشاره به اختلاف درجه بزرگي و زشتي گناهان باشد.

( بخش پاسخ به سؤالات )


ـ18ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.