مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22784 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

آيا امور مستحبّي هميشه بايد انجام شود؟
دعا ها و نمازهاي مستحبي مأثور لازم نيست هميشه خوانده شود، و اگر انسان يك روز بخواند و يك روز نخواند، ثواب به او داده مي شود. البته دعاهايي كه شرط آن ها اين است كه چند روز پشت سرهم، ياد به ترتيب خاص خوانده شود، بايد به همان ترتيب انجام گيرد.
به هر حال، سيروسلوك ديني وقتي بخواهد به عنوان يك سري قوانين رشد انجام شود، بايد همراه قانونمندي خاص خود باشد; چنانكه مثلا در نهج البلاغه مي خوانيم: قلب هاي شما اقبالي دارند و ادباري; يعني گاه در شما ميل عبادت زياد مي شود و گاه كم. آن گاه كه روحيه شما و دلتان آماده بود به مستحبات بپردازيد، و هنگامي كه قلب بي ميل بود به واجبات اكتفا كنيد.
زيرا كمي كه مداوم باشد از زيادي كه منقطع شود، بهتر است و اميد سازندگي بيشتري دارد.(2)

(بخش پاسخ به سؤالات )

ـــــــــــــــــــــ
(1)1 - نهج البلاغه، كلمات قصار.
2 - نهج البلاغه، كلمات قصار.

ـ2340ـ
             اخـلاق و تربيت
             اطاعت و عبادات                            آراسـتگي                   

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.