مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22785 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

به گناهي كه مي دانم حرام است دچار شده ام، توبه را تأخير مي اندازم و راه چاره مي جويم.
توبه از گناه، واجب فوري است و يك لحظه هم نبايد در مورد آن تعلّل و مسامحه كرد و هر چه بيشتر با تصميمي قاطع و عزم راسخ و اراده اي قوي بايد براي پشيماني از گناه و باز نگشتن به آن پايداري و مقاومت نشان داد و در اين زمينه دعا و نيايش و توسل به پيامبر و خاندان گرامي وي ((عليهم السلام))مخصوصاً امام زمان ((عليه السلام))بسيار مؤثر و كارساز است گرچه خداوند قدرت و توان ترك گناه را به انسان داده او را از اختيار و اراده برخوردار ساخته است در عين حال دعا و نيايش و ارتباط با خدا و توسل به اولياء او به ويژه امام زمان ((عليه السلام)) كه امام و سرور ما در اين زمان به انسان قدرت و نيرويي بيشتري مي دهد تا بتواند در برابر موجبات و عوامل گناه بايستد و خويشتن را آلوده نسازد.
و اما راه خود ياري :
آنچه بيشتر شما را ياري مي دهد آن است كه دليل گرايش خود را به آن گناه را كشف كنيد و آن نياز را از راه شروع برطرف سازيد. و الاّ گناه يك كار فردي و محدود نيست بلكه درگيري با نظام و قانونمندي هستي است و آثار زيانبار و هلاك كننده آن حتماً مي رسد. خداي مهربان در انتظار بازگشت ماست.

( بخش پاسخ به سؤالات )


ـ8ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.