مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22787 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

آيا انجام مستحبّات موجب عفو گناهان مي شود؟
انجام اعمال مستحبّي سبب آمرزش گناهان قابل آمرزش است، ولي انجام گناهاني مانند: حقّ الناس، ترك نماز و روزه و... بايد تدارك شود.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ2336ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.