مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22836 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

ارتباط روح و جسم به چه شكل است ؟
روح حقيقتي مجرّد و مغاير با جسم است؛ لكن به جسم تعلّق گرفته ، با او همراه است . و بدن وسيله كمال يافتن روح مي باشد . همچنين روح ، هنگام مرگ به وسيله فرشته مرگ دريافت مي شود ، بدن در روي زمين مي ماند و روح نيز در قالب مثالي وارد عالم برزخ مي شود .
در اين جهان ، روح حكم فرمانروايي را دارد كه خواسته هاي خود را از طريق جسم ، مرتَفع مي سازد . جسم ، وسيله اي است براي روح ، امّا وسيله اي در خور و شايسته كه با حقيقت روح تناسب دارد . كه البته اين ارتباط يك طرفه نيست بلكه جسم و روح ، در يكديگر تأثيرات متقابل دارند .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.