مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22838 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا به تدريج كه جسم بزرگ مي شود روح هم بزرگ مي شود ؟
مقدار و كميّت ، از خواصّ اجسام است . و چون روح حقيقتي مجرد و منزّه از مادّه و جسم است تعبير بزرگي و مقدار و كميّت درباره آن صحيح نيست .
و لذا تعبير درست درباره روح ، كمال است؛ آري همچنان كه جسم بزرگ مي گردد ، روح نيز به كمال مي رسد لكن كمال دو جهت دارد : كمال در مسير الهي و كمال در مسير شيطاني . يك انسان مؤمن با صفات و فضائل انساني و معنوي كمال يافته است .
و يك مشرك و منافق با صفات و رذائل مادّي و حيواني كمال يافته است .
بهشت ، جايگاه كمال يافتگان الهي است و دوزخ جايگاه كمال يافتگان شيطاني است .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.