مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22846 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا روح هنگام خواب از بدن بيرون مي رود ؟
هنگام خواب ، تعلّق روح به بدن كم مي گردد ، ولي علاقه اش به بدن همچنان محفوظ است . از اين رو ، اگر به بدن آسيبي رسد ، روح متوجّه بدن مي شود . توجّه به اين نكته ضروري است كه روح در درون بدن نيست تا از آن بيرون آيد . روح حقيقتي بسيط و مجرّد است و مكان و زمان ندارد ، مگر به لحاظ بدن و جسم؛ همان طور كه « معنا » نه در درون لفظ است و نه در بيرون از آن ، بلكه به آن تعلّق دارد .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.