مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22875 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:13

چشم زخم و تفأّل چگونه است و چرا اعتقاد به تأثير فال بد شرك است ؟
چنان كه از برخي احاديث برمي آيد ، تأثير چشم زخم و تفأل داراي واقعيّت است ، ولي فال بد تأثير ندارد . به احتمال ، منظور از اين كه اعتقاد به تأثير فال بد شرك است ، اين است كه با وجود اين كه خداوند چنين تأثير را در آن قرار نداده است ، به تأثير آن معتقد باشيم و آن را چيزي جداي از قدرت الهي بپنداريم و داراي تأثيري مستقل بدانيم كه اين خلاف توحيد افعالي است .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.